• June 22, 2024

Căn bệnh Alzheimer thời thơ ấu ở trẻ là gì?

Bệnh Alzheimer thời thơ dại (Childhood Alzheimer’s) là một tên gọi trình bày nhiều tình trạng thoái hóa ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng giao thiệp của trẻ. Các tình trạng này thường dễ bị lầm lẫn với tự kỷ hay trầm cảm ở trẻ. Dưới đây là những thông báo mà bạn…

Read More